Algemene voorwaarden

De Joepie!-kist Alle genoemde prijzen zijn per stuk, in Euro’s en inclusief BTW. Behalve de luiertaarten, deze zijn exclusief BTW.

Betaling en levering

Nadat uw bestelling via de mail heeft geplaatst, ontvangt u een e-mail met orderbevestiging. Hierin staan alle gemaakte afspraken voor uw bestelling en de betaalgegevens. Door het plaatsen van een bestelling, gaat u akkoord met de Algemene Voorwaarden van De Joepie!-kist. Controleert u deze gegevens goed. Mocht u geen E-mail ontvangen, neemt u dan contact met ons op. Betaling dient vooraf te geschieden door overboeking naar de bankrekening van De Joepie!-kist. Bij afhalen is contant betalen alleen mogelijk als dat afgesproken is. In de mail met uw orderbevestiging, staat een datum waarop uw betaling op de rekening van De Joepie!-kist dient te zijn bijgeschreven.

Verzendkosten

Voor alle bestellingen die binnen Nederland worden verzonden hanteert De Joepie!-kist de tarieven zoals zij deze aan TNT post voldoet. Verpakkingskosten kunnen doorberekend worden.

Bestellen, levertijd en leverdatum

Wilt u uw bestelling minimaal 25 dagen voor de dag van trakteren doorgeven?! Heeft u uw bestelling eerder nodig, neemt u dan even contact op. Soms is er ruimte voor spoed bestellingen. Alleen als u een bevestigings mail heeft ontvangen, is uw spoedbestelling aangenomen. Voor spoedbestellingen wordt een bedrag extra in de rekening meegenomen: Bij een bestelling afleveren binnen 6 dagen 6,00 euro extra in de rekening meegenomen. Bij een bestelling tussen 7 en 21 dagen, wordt er 3,50 euro extra in de rekening meegenomen. Na ontvangst van uw betaling en na het versturen van de orderbevestiging, wordt uw bestelling ingepland en gemaakt. De levering vindt plaats voor of uiterlijk op de datum genoemd in de afspraken van de mail met uw orderbevestiging. Echter alleen na ontvangst van het volledige bedrag van uw factuur op de rekening van De Joepie!-kist. Indien De Joepie!-kist een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om uw bestelling te annuleren, dan wel de overeenkomst te ontbinden. Tenzij de overschrijding van de levertermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst instant laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. Een overeenkomst komt tot stand na acceptatie van uw bestelling door De Joepie!-kist. De Joepie!-kist is ten allen tijde gerechtigd om een bestelling te weigeren. Indien een bestelling wordt geweigerd ontvangt u hiervan bericht.

Afleveradres

Indien u aan De Joepie!-kist per mail een opgave doet van een adres, is De Joepie!-kist gerechtigd aan dat adres de bestelling te verzenden. Tenzij u aan De Joepie!-kist een schriftelijke opgave doet van een ander adres, waarnaar uw bestelling verzonden dient te worden.

Annulering

Bij annulering van uw bestelling, zijn wij genoodzaakt 75% van de kosten in rekening te brengen.

Garantie

U hebt de verplichting om bij aflevering na te gaan of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u De Joepie!-kist hiervan zo snel mogelijk en in elk geval binnen 48 uur na aflevering, per mail en met redenen, kennis te geven.

Belangrijk:

Het minimale bestelbedrag bij De Joepie!-kist bedraagt 7,50 Euro (excl. Verzendkosten). Chocolade bestellingen worden, bij een verwachte temperatuur boven 22°C, waar mogelijk vervangen door theezakjes.

Aansprakelijkheid

Wij zijn niet verantwoordelijk voor het zoekraken of beschadigen van pakjes en pakketten tijden de verzending. Ook niet voor vertragingen tijdens het verzendproces. Alleen pakjes en pakketten die per aangetekend verstuur worden, zijn verzekerd tegen diefstal en verlies. De Joepie!-kist biedt u hierom ook de mogelijkheid om de verzending aangetekend te laten versturen. Alle leveringen zijn mogelijk binnen Nederland en Europa. Verzendkosten voor aangetekende pakjes en pakketten en voor buiten Nederland zijn op aanvraag. U kunt uw bestelling vanzelf ook, na afspraak, bij ons ophalen.

Privacy beleid

Privacy wet 2018: Uw persoonlijke gegevens worden alleen in de bestelbon en factuur horend bij uw bestelling bewaard. Na versturen van uw bestelling worden uw mailtjes nog 2 weken bewaard, daarna verwijderd. Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt.

KvK NL01165370